Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Никелов магнезит — образец 0130, снимка © НПМ
Никелов магнезит — образец 0130, снимка © НПМ

Никелов магнезитобразец 0130

Произход

без данни за находище
Данни

Тегло: 15.60 ct; размери: 23.01 | 16.41 | 5.31 mm; форма: круша; цвят: светло жълтеникавозелен; наситен; чистота: непрозрачен; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; шлифовка стил кабошон.

Още информация от ‘Класификация’


Богата на никел разновидност на магнезита.