Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Вайриненит — образец 0115, снимка © НПМ
Вайриненит — образец 0115, снимка © НПМ

Вайриненитобразец 0115

Произход

Южна Азия
Пакистан
Вайриненит — образец 0115, карта на находището
Данни

Тегло: 0.08 ct; размери: 2.46 | 2.44 | 1.89 mm; форма: кръг; цвят: умерено светло наситено пурпурно червен; леко кафеникав; чистота: око-чист; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.

Още информация от ‘Класификация’


Продукт на промяна на берил и трифилин в сложни зонирани гранитни пегматити (Anthony et al., 2001—2005). Един от най-редките скъпоценни камъни.