Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Фриделит — образец 0086, снимка © НПМ
Фриделит — образец 0086, снимка © НПМ

Фриделитобразец 0086

Произход

Северна Америка
САЩ, Ню Джърси, окръг Съсекс, Франклин
Фриделит — образец 0086, карта на находището
Данни

Тегло: 0.35 ct; размери: 5.96 | 3.01 | 2.23 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено тъмно оранжево-червен; наситен; чистота: полупрозрачен; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; много добра степенчат стил шлифовка.

Още информация от ‘Класификация’


В метаморфозирали мангано-железни залежи (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са изключително редки.