Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: червеникавооранжев


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: червеникавооранжев [изглед галерия]

Церусит — образец 0029
Бенитоит — образец 0248
Морганит — образец 0295
Морганит — образец 0343
Морганит — образец 0482
Морганит — образец 0524
Морганит — образец 0555
Морганит — образец 0015
Морганит — образец 0422
Морганит — образец 0528
Опал — образец 0544
Гранат малая — образец 0230
Гранат малая — образец 0231
Гранат малая — образец 0243
Гранат малая — образец 0247
Орегонски слънчев камък — образец 0723
Орегонски слънчев камък — образец 0447
Яспис — образец 0627
Фероаксинит — образец 0400
Фероаксинит — образец 0277

Образци скъпоценни камъни по цвят: червеникавооранжев — 69
страница 1 от 4 следваща последна