Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Кварц [синтетика]Кварц [синтетика]

Произвежда се с помощта на хидротермален синтез, метод за синтез на единични кристали, който зависи от разтворимостта в гореща вода под високо налягане.
Кварц — образец S-006
Кварц — образец S-006, снимка © НПМ

Материал от ‘Хранилище’

5 образци: S-006 — 39.64 ct; S-005 — 25.65 ct; S-003 — 15.90 ct; S-001 — 229.55 ct; S-002 — 16.28 ct.


Изглед галерия