Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Кубичен цирконий [синтетика]Кубичен цирконий [синтетика]

Кубична кристална форма на циркониевия диоксид (ZrO2). Вещество с плътност 5.6—6.0; относително твърдо, 8—8.5; показател на лъчепречупване висок 2.15—2.18; разсейване много високо 0.058—0.066, надхвърлящо това на диаманта (0.044).

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: S-007 — 1.17 ct.


Изглед галерия