English | Български

Куратор: проф. д.б.н. Златозар Боев

Адрес:
Национален природонаучен музей
бул. Цар Освободител 1
1000 София

телефон: 087 7089048
е-поща:

Птици — спиртно-формалинова колекция

Птици — спиртно-формалинова колекция

Наброява 44 спиртно-формалинови препарати на птици, основно зародиши, пиленца и анатомични аномалии.

Съдържа екземпляри на брадати лешояди, хималайски монали, други видове фазани и др.

Създадена е от д-р Паул Леверкюн. Най-старият препарат е от 1887 г.

Съхранява се в част от експозиционна зала ‘Палеонтология’ в основното здание на музея.