English | Български

Куратор: проф. д.б.н. Златозар Боев

Адрес:
Национален природонаучен музей
бул. Цар Освободител 1
1000 София

телефон: 087 7089048
е-поща:

Остеологична колекция птици

Остеологична колекция птици

Наброява 4862 цели и частични скелети и отделни кости на рецентни птици, основно от България, но и от Азербайджан, Белгия, Белорусия, Испания, Казахстан, Китай, САЩ, Антарктида и др.

Съдържа 19 цели монтирани скелети на птици. Всички останали скелети са несъчленени немонтирани.

Създадена е през 1900 г.

Съхранява се в част от експозиционна зала ‘Птици’ в основното здание на музея.