English | Български

Куратори: доц. д-р Станислав Абаджиев, гл. ас. д-р Ростислав Бекчиев; консултант: д-р Алекси Попов

Адрес:
Национален природонаучен музей
бул. Цар Освободител 1
1000 София

е-поща: ,

Колекция Правокрили насекоми

Колекция Правокрили насекоми

Колекцията от правокрили насекоми включва материали предимно от България, като най-многочислени са събираните от Г. Пешев.

Съдържа над 500 ентомологични кутии с над 50000 екземпляра, включително типов материал.