English | Български

Куратор: д-р Тихомир Стефанов

Адрес:
Национален природонаучен музей
бул. Цар Освободител 1
1000 София

е-поща:

Колекция Рецентни риби

Колекция Рецентни риби

Ихтиологичните колекции на НПМ съдържат около 13000 екземпляра рецентни риби от България и други страни. Налични са материали основно от Европа, но препарати от риби има и от Средна Азия, Виетнам, Буркина Фасо, Мексико и др.

Колекцията e създадена преди повече от 120 години и включва исторически материали депозирани в музея от видни зоолози като Пенчо Дренски, Кирил Булгурков, Георги Шишков и др. Предишни куратори на колекциите са били Пенчо Дренски и Лиляна Михайлова.

Експозиционната зала риби е напълно реновирана през 2009 г. Депото е изцяло обновено през 2013 г.