English | Български

Куратор: проф. д-р Павел Стоев

Адрес:
Национален природонаучен музей
бул. Цар Освободител 1
1000 София

е-поща:

Колекция Ненасекомни безгръбначни животни

Колекция Ненасекомни безгръбначни животни

Колекцията ‘Ненасекомни безгръбначни животни’ на НПМ съдържа важни образци от Myriapoda, Crustacea, Annelida, Nematoda, Platyhelminthes, Echinodermata и други групи безгръбначни животни от България и други страни. Колекцията е на над 120 години и включва исторически материали, депозирани в музея от видни таксономи като Карл Вилхелм Ферхьоф (Myriapoda), Карл Щрасер (Diplopoda) и др. Предишен куратори на колекцията са били доц. Петър Берон и доц. Стоице Андреев, които съществено я развиват. Последният създава сегашната експозиционна зала на четвъртия етаж на музея. Най-голям е броят на типусните екземпляри от многоножки (близо 200, виж тук), мокрици (ок. 50) и бриозои. Освен от Балканите, за някои групи, като Myriapoda и Crustacea, има ценни типусни материали и от Папуа Нова Гвинея, Китай, Виетнам, Индонезия, Лаос, Филипините, Тунис и др. страни от Африка. Депото, в което тя се съхранява, е изцяло обновено през 2013 г.