English | Български

Куратор: д-р Недко Недялков

Адрес:
Палеонтологичен музей Димитър Ковачев
кв. Баделема, ул. 212
4230 Асеновград

телефон: 087 8546886
е-поща:

Колекция Фосилни бозайници — филиал Асеновград

Началото на колекцията е поставено през 1990 г. когато се създaва и Палеонтологичен музей — Асеновград, филиал на НПМ. Като основа служат материали събирани от местния учител Димитър Ковачев с негови ученици 1960—80-те години. Натрупването на колекцията става почти до последните години благодарение на работата на двама консерватори в музея, който се намира в гр. Асеновград.

Съдържа над 30000 музейни единици фосили, основно това са късно миоценски бозайници и малка част от безгръбначни животни (амонити, корали, морски таралежи и др.) подредени в кутии.