English | БългарскиКолекция Мекотели

Колекцията от мекотели (Mollusca) съдържа над 15000 екземпляра и обхваща 4 класа: хитони (Polyplacophora), охлюви (Gastropoda), миди (Bivalvia) и главоноги (Cephalopoda). Първите материали са събирани около 1900 г. Мекотели са колекционирани от С. Юринич, И. Буреш, Н. Радев, А. Маркович, А. Вълканов и др. В колекциите на П. Дренски и А. Ангелов е представена богато сладководната малакофауна на България. Колекцията на Б. Русев обхваща над 1200 локалитета от всички сладководни водоеми в страната. Мекотелите на Егейско море са застъпени богато в колекцията на А. Петров. Индопацифични мекотели са подарени от Д. Йолова. От П. Берон са събрани голям брой чуждестранни видове. Колекцията на С. Дамянов обхваща българските сухоземни форми. Много подземни форми са събрани от И. Буреш и П. Берон. В последно време новите постъпления са свързани с проучванията върху инвазивните мекотели.