English | Български

Куратор: доц. д-р Марио Лангуров

Адрес:
Национален природонаучен музей
бул. Цар Освободител 1
1000 София

е-поща:

Колекция Двукрили насекоми

Колекция Двукрили насекоми

Колекцията от двукрили насекоми (комари и мухи) съдържа над 60000 екземпляра в 120 ентомологични кутии. Първите материали са събирани преди 1900 г. от Мениер, Недялков и Йоакимов. Голям брой екземпляри (с икономическо значение и паразитни форми) са колекционирани от П. Чорбаджиев. Материалите на Н. Недялков обхващат повечето семейства. Най-продължително време въху двукрилите е работил П. Дренски. Повечето определени материали в експозицията са негови. Върху комаровидните диптери във връзка с маларията е работил и А. Дреновски. Редица пещерни форми са събрани от И. Буреш и П. Берон. Материалите на Консулов и Ендерлайн са свързани с работите им върху злите мухи. Кулицидни комари са събирани от Д. Божков. В последните години са постъпили значителен брой (над 10000 екз.) от разработвани семейства. Значителен брой тропични форми (предимно спиртни препарати) са донесени от П. Берон. Голям брой диптери постъпват в последно време при работа с малезови ловилки.