English | Български
Къде съм? > Начало > Образование

Образование (3). Снимка: (c) НПМ

Образование

Учени от Националния природонаучен музей четат лекции и провеждат практически занятия в Софийския университет ‘Св. Климент Охридски’. Хабилитирани учени от НПМ са ръководители на докторанти от Софийския, Пловдивския и Шуменския университети, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания и други научни институции.

Образование (2). Снимка: (c) НПМ
Образование (1). Снимка: (c) НПМ

НПМ-БАН притежава акредитация по докторските програми Зоология и Ентомология със срок на валидност от 6 години. Годишно се обучават 3—5 докторанти, които най-често продължават своята кариера в БАН.
Чрез стажантските си програми Националният природонаучен музей подава ръка на мотивирани студенти от различни специалности, които са готови да помогнат за развитието на музея като участват в изследователски проекти, образователни програми или творчески инициативи.
Учените от Националния природонаучен музей при БАН разработват авторски образователни програми, както и такива, в изпълнение на различни образователни проекти.