Къде съм? > Начало > Образование

Стажантска програма за студенти от специалност 'Туризъм' (3). Снимка: (c) Боян Петров
Стажантска програма за студенти от специалност 'Туризъм' (4). Снимка: (c) Боян Петров

Стажантска програма за студенти от специалност 'Туризъм'

Тази стажантска програма на Националния природонаучен музей дава възможност на студенти от специалност ‘Туризъм’ да проведат задължителният си стаж, да разширят своите знания, да развият умения за работа като екскурзоводи в музей или като аниматори в образователни програми за деца.

Кой може да кандидатства?


Студенти бакалавърска и магистърска степен от всички висши учебни заведения в България.

Кой е подходящ за стаж в НПМ?


Мотивирани студенти, които искат да проведат задължителния си стаж или практика именно в природонаучен музей.
Креативни студенти готови да разработят образователни проекти подходящи за реализация в нашия музей.
Млади хора, които искат да дадат своя принос за осъвременяването и развитието на най-големия природонаучен музей на Балканския полуостров.
Ентусиасти готови за интересни преживявания и работа с изявени учени, специалисти зоолози и палеонтолози работи в различни точки на планетата.

Стажантска програма за студенти от специалност 'Туризъм' (2). Снимка: (c) Боян Петров
Стажантска програма за студенти от специалност 'Туризъм' (1). Снимка: (c) Боян Петров

Какво предлага музеят?


Възможност да разработите и водите екскурзоводски беседи в музея.
Участие в проекти за развитие и обновяване на експозицията. Подготовка и оформление на материали за експозицията.
Възможност да участвате като аниматори в научно-приложни и социално-ангажирани проекти, които се организират в лекционната зала на музея.
Възможност да изготвите проект или курсова работа по музеология — минало, настояще и бъдещо развитие на музеите, класически и модерни методи за подреждане и визуализация на експозицията, интерактивни проекти, като използвате базата на музея и опита на учените ни.
Възможност да предложите и реализирате собствен идеен проект, лично проучване или подходяща творческа инициатива.
Възпитание на отговорно отношение към работата, развитие на усет и способности за адекватно поведение в бизнес среда.

Условия


Стажантите работят под надзора на ръководител на стажа в сградата на музея.
Работното време е 8 часа, в съответствие с работното време на музея.
Продължителността на стажа е не по-къса от задължителната според изискванията на специалността, в която се обучавате.
Музеят осигурява всички материали, консумативи и екипировка за извършване на поставените задачи.
Стажантите преминават обучение и след одобрена от ръководството демонстрационна екскурзоводска беседа, получават възнаграждение за всяка заплатена екскурзоводска беседа, изнесена от тях.
Стажът приключва с издаване на сертификат за участие в стажантската програма и при поискване издава препоръка за работа.
Музеят не се ангажира с осигуряване на работно място след приключване на стажа.

Как да кандидатствате?


Изпратете ни автобиография и мотивационно писмо, в които представете себе си, вашите умения, интереси, участия в проекти, предишен опит, езикова подготовка, квалификации и мотивацията си за бъдещо развитие на e-mail:

Всички подадени документи се разглеждат текущо от администрацията на музея като се преценяват вашите възможности и желания за конкретна реализация.

Само одобрените по документи кандидати получават покана за последващо интервю и включване в стажантската програма.