Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Beshkov, 1992” е:

Beshkov, S. (1992) Faunistic advances on Bulgarian Lepidoptera. Boll. Ass. Romana Entomol. 46: 37—56.


Назад към предишната страница