English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Cyanus banchevae Kaya — екземпляр SOMXXXXX0431


Cyanus banchevae Kaya [ SOMXXXXX0431] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOMXXXXX0431 [Cyanus banchevae Kaya] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус:
етикетировка: Cyanus banchevae Z. Kaya sp. nova Tyrkey, Boly Province (A4) : Mengen-Pazarkoy, Arak village, in pine forest, 900 m. alt. E 36 47 90 64 D, N 45 78 789 K. 23.06.2007, Leg. & Det. Z. Kaya Isotypus
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM) [No.: 000010000100001]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Cyanus banchevae Kaya

царство Plantae
тип/отдел
клас
разред
семейство
род Cyanus
вид Cyanus banchevae