English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Centaurea aytugi Bancheva & Kaya — екземпляр SOMXXXXX0433

Centaurea aytugi Bancheva & Kaya [ SOMXXXXX0433] (2) (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)
Centaurea aytugi Bancheva & Kaya [ SOMXXXXX0433] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOMXXXXX0433 [Centaurea aytugi Bancheva & Kaya] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус:
етикетировка: Centaurea aytugi Bancheva & Kaya Tyrkey. A4 Karabuk : long to the road between Bartin and Karabuk, 8 km. after Ovacuma village, 641 m. alt. 41° 23ʹ 537ʺ N, 32° 43ʹ 303ʺ E 01.08.2007, Leg. & Det. S. Bancheva, Z. Kaya Isotypus
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM) [No.: 165551]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Centaurea aytugi Bancheva & Kaya

царство Plantae
тип/отдел
клас
разред
семейство Asteraceae
род Centaurea
вид Centaurea aytugi