Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Zukowsky, 1935” е:

Zukowsky, B. (1935) Sammelfahrt ins bulgarische Macedonien 1931 (Lep.). Int. ent. Z. 28 (48): 587—591, 29 (1): 3—8, (3): 33—36, (4): 45—48, (5): 59—60, (6): 70—72, (7): 77—78.


Назад към предишната страница