Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Slaby, 1979” е:

Slaby, O. (1979) Erebia medusa botevi n. subsp. und Erebia oeme in den Gebirgen von Bulgarien (Lep.: Satyridae). Ent. Z., Frankf. a. M. 89 (8): 81—88.


Назад към предишната страница