Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Бахметьев, 1898” е:

Бахметьев, П. (1898) Принос към изучаването на пеперудите в София и околността и. Годишник на Българското природоизпитателно дружество 2: 28—41.


Назад към предишната страница