Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “3300”):

Parnassius mnemosyne
Erebia medusa
Melitaea trivia


Назад към предишната страница