Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “2970”):

Scolitantides orion
Euphydryas aurinia


Назад към предишната страница