Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “1790”):

Thymelicus acteon
Scolitantides orion
Hipparchia senthes


Назад към предишната страница