Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “0520”):

Parnassius mnemosyne
Melitaea trivia


Назад към предишната страница