English | Български

Aнтония Хубанчева
Aнтония Хубанчева

Aнтония Хубанчева

(член на Центъра за изследване и защита на прилепите)
телефон: 088 5088895; е-поща:

Родена на 17 декември 1987 г. в София.

Образование: Магистър еколог, Софийски университет 'Св. Климент Охридски', 2012; бакълавър по екология и опазване на околната среда, 2010, Софийски университет 'Св. Климент Охридски'.


Област на научни изследвания

Разпространение, биология и екология на прилепите (Mammalia: Chiroptera); сензорна екология и поведение; консервационна биология; комуникация на науката.

Изследователски опит

Национален природонаучен музей към БАН, София. Стажант — 2008—2010
Национален природонаучен музей към БАН, София. Специалист прилепи — 2010—настояще
Университетът в Бристол, Англия / African Bat Conservation, Малави — 2014—2015
Станция за изследване на прилепите Симерс към Институт по орнитология Макс Планк. Мениджър на полева станция — 2014
Институт за изследване на тропиците Смитсониън (STRI), Панама — 2013
Университетът в Берн, Швейцария — 2013
Институт по орнитология Макс Планк, Група по сензорна екология, Германия. Дипломант и полеви асистент — 2008—2012
Център за изследване на тихоокеанските островни екосистеми, Хавай, САЩ — 2012

Публични изяви представящи НПМ

Клуб за научни дискусии в НПМ, основател и координатор — 2013—настояще
Презентации за значението на прилепите и науката в университети, училища, детски градини, радио и телевизионни програми в България и чужбина — 2009—настояще
Международна нощ на прилепите в България. Инициатива на UNEP/EUROBATS. Локален и/или национален координатор — 2009—2013
'Проглеждане в тъмното' международен проект целящ да насочи публичното внимание върху проблемите на хората със зрителни увреждания. Финансиран от Austrian Ministry of European and International Affairs. Асистент координатор — 2013
Софийски фестивал на науката. Организиран от Британски съвет. Участник — 2014—2015
'Да бъдеш бехщайнов нощник' театрален перформанс целящ промотирането на науката и важноста на горско-живеещите прилепи. European Science Events Association. Научен онсултант, помощник координатор и участник — 2010—2011

Участия в конференции

XV Student Conference on Conservation Science, Cambridge University, UK — 2014 — 'Bats — nightmare or night care?' — постер
XVI International Bat Research Conference, San Jose, Costa Rica — 2013 — 'Is there something strange in the diet of Myotis myotis and Myotis blythii?' — постер
XII European Bat Research Symposium, Vilnius, Lithuania — 2011 — 'What do South-east European mouse-eared bats eat?' — лекция
XI Anniversary International Scientific Conference 'Biology: Traditions and Challenges' — 2009 — University of Sofia, Bulgaria. 'Bats (Mammalia: Chiroptera) of Osogovska Planina Mountain' — лекция

Публикации


Langourov, M., Georgieva, A., Hubancheva, A., Simov, N., 2015. Two Cases of Myiases Caused by Blowflies (Diptera: Calliphoridae) on Noctule Bats (Nyctalus noctula Schreber, 1774) (Chiroptera) in Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, 67 (1): 143—146. [PDF]

Hubancheva, A., 2009. Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Osogovska Planina Mountain — results from a survey carried in 2008. — Biotechnol. & Biotechnol. Eq. 23/2009/se 120 years of Academic Education in Biology, special edition, 72—76 pp.