English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Zygaena carniolica var. antitaurica Holik, 1942 — екземпляр NMNHSINV01183


Zygaena carniolica var. antitaurica Holik, 1942 [паратип NMNHSINV01183] (c) Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор NMNHSINV01183 [Zygaena carniolica var. antitaurica Holik, 1942] (c) Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: паратип
етикетировка: Zyg. Carniolica var. antitaurica Hol. Ed. W. Siehe, Mersina det. Holik 1940. Antitaurus Hochalpin 3300 m. 1912 COTYPE carniolica antitaurica Holik
колекция: Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV) [No.: nmnhs-inv-t-01183]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Zygaena carniolica var. antitaurica Holik, 1942

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Insecta
разред Lepidoptera
семейство Zygaenidae
род Zygaena
вид Zygaena carniolica