English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Erebia radians zhdankoi Churkin & Tuzov, 2000 — екземпляр NMNHSINV01181

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: паратип
етикетировка:
колекция: Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV) [No.: nmnhs-inv-t-01181]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Erebia radians zhdankoi Churkin & Tuzov, 2000

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Insecta
разред Lepidoptera
семейство Nymphalidae
род Erebia
вид Erebia radians

Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | e-Natura | База данни типове | Zygaena carniolica var. hyperonobrychis Holik, 1939 [паратип NMNHSINV01181]

English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Zygaena carniolica var. hyperonobrychis Holik, 1939 — екземпляр NMNHSINV01181


Zygaena carniolica var. hyperonobrychis Holik, 1939 [паратип NMNHSINV01181] (c) Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор NMNHSINV01181 [Zygaena carniolica var. hyperonobrychis Holik, 1939] (c) Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: паратип
етикетировка: Varna, Bulg. N. Karnojizky 2.8.1936 Z.c.v.hyperonobrychis Holik COTYPE
колекция: Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV) [No.: nmnhs-inv-t-01181]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Zygaena carniolica var. hyperonobrychis Holik, 1939

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Insecta
разред Lepidoptera
семейство Zygaenidae
род Zygaena
вид Zygaena carniolica