English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Lycaena orbitulus rebeli Tuleschkow, 1932 — екземпляр NMNHSINV01076

Lycaena orbitulus rebeli Tuleschkow, 1932 [синтип NMNHSINV01076] (2) (c) Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV)
Lycaena orbitulus rebeli Tuleschkow, 1932 [синтип NMNHSINV01076] (c) Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор NMNHSINV01076 [Lycaena orbitulus rebeli Tuleschkow, 1932] (c) Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: синтип
етикетировка:
колекция: Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV) [No.: nmnhs-inv-t-01076]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Lycaena orbitulus rebeli Tuleschkow, 1932

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Insecta
разред Lepidoptera
семейство Lycaenidae
род Lycaena
вид Lycaena orbitulus