English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Lasiosina brevisurstylata Dely-Draskovits, 1977 — екземпляр IBERZCXX0472


Lasiosina brevisurstylata Dely-Draskovits, 1977 [паратип IBERZCXX0472] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор IBERZCXX0472 [Lasiosina brevisurstylata Dely-Draskovits, 1977] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: паратип
етикетировка: Budapest/Vadaskert/1958.IX.7/leg. Soós A.//Paratypus ♀//Lasiosina brevisurstylata/Dely-Draskovits
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC) [No.: 2012-01-12-15-18]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Lasiosina brevisurstylata Dely-Draskovits, 1977

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Insecta
разред Diptera
семейство Chloropidae
род Lasiosina
вид Lasiosina brevisurstylata