English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Списък на типовите екземпляри в Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC)

Andricus bulgaricus Vassileva-Samanlieva, 1977 [холотип]Andricus bulgaricus Vassileva-Samanlieva, 1977
(семейство Cynipidae)
— холотип [идентификатор: IBERZCXX0001]
Andricus bulgaricus Vassileva-Samanlieva, 1977 [паратип]Andricus bulgaricus Vassileva-Samanlieva, 1977
(семейство Cynipidae)
— паратип [идентификатор: IBERZCXX0002]
Andricus bulgaricus Vassileva-Samanlieva, 1977 [паратип]Andricus bulgaricus Vassileva-Samanlieva, 1977
(семейство Cynipidae)
— паратип [идентификатор: IBERZCXX0003]
Andricus bulgaricus Vassileva-Samanlieva, 1977 [паратип]Andricus bulgaricus Vassileva-Samanlieva, 1977
(семейство Cynipidae)
— паратип [идентификатор: IBERZCXX0004]
Andricus bulgaricus Vassileva-Samanlieva, 1977 [паратип]Andricus bulgaricus Vassileva-Samanlieva, 1977
(семейство Cynipidae)
— паратип [идентификатор: IBERZCXX0005]
Andricus bulgaricus Vassileva-Samanlieva, 1977 [паратип]Andricus bulgaricus Vassileva-Samanlieva, 1977
(семейство Cynipidae)
— паратип [идентификатор: IBERZCXX0006]
Synergus punctatus Vassileva-Sumanlieva, 1984 [холотип]Synergus punctatus Vassileva-Sumanlieva, 1984
(семейство Cynipidae)
— холотип [идентификатор: IBERZCXX0007]
Synergus punctatus Vassileva-Sumanlieva, 1984 [паратип]Synergus punctatus Vassileva-Sumanlieva, 1984
(семейство Cynipidae)
— паратип [идентификатор: IBERZCXX0008]
Synergus punctatus Vassileva-Sumanlieva, 1984 [паратип]Synergus punctatus Vassileva-Sumanlieva, 1984
(семейство Cynipidae)
— паратип [идентификатор: IBERZCXX0009]
Synergus cerricolus Vassileva-Samanlieva, 1986 [холотип]Synergus cerricolus Vassileva-Samanlieva, 1986
(семейство Cynipidae)
— холотип [идентификатор: IBERZCXX0010]
— 497 записа
страница 1 от 50 следваща последна