English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Hilara psammophytophilia Beschovski, 1973 — екземпляр IBERZCXX0425


Hilara psammophytophilia Beschovski, 1973 [паратип IBERZCXX0425] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор IBERZCXX0425 [Hilara psammophytophilia Beschovski, 1973] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: паратип
етикетировка: Nesebar/31.5.1967/V.Beschovski//Paratypus//Hilara/psammophytophilla/Beschovski, 1973 /Det. V. Beschovski
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC) [No.: 2011-12-11-14-50]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Hilara psammophytophilia Beschovski, 1973

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Insecta
разред Diptera
семейство Empididae
род Hilara
вид Hilara psammophytophilia