English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Psallus pseudoquercus Josifov, 1974 — екземпляр IBERZCXX0148


Psallus pseudoquercus Josifov, 1974 [паратип IBERZCXX0148] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор IBERZCXX0148 [Psallus pseudoquercus Josifov, 1974] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: паратип
етикетировка: Bulg.Butschino prohod/800m 10.VI.1966/M.Josifov//PARATYPUS/Psallus pseudo-/quercus Josifov
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC) [No.: 2011-11-28-15-08]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Psallus pseudoquercus Josifov, 1974

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Insecta
разред Hemiptera
семейство Miridae
род Psallus
вид Psallus pseudoquercus