English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Psallus coiffaiti Josifov, 1973 — екземпляр IBERZCXX0101


Psallus coiffaiti Josifov, 1973 [холотип IBERZCXX0101] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор IBERZCXX0101 [Psallus coiffaiti Josifov, 1973] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: PORTUGAL ALGARVE/ALPORTEL/H. COIFFAIT VII.61//Holotypus/Pilophorus/coiffaiti Josifov
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC) [No.: 2011-11-23-13-51]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Psallus coiffaiti Josifov, 1973

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Insecta
разред Hemiptera
семейство Miridae
род Psallus
вид Psallus coiffaiti