English | Български

Публикации на персонала

Силвия Тошева [публикации]

Спасов, Н., Тошева, С., 2015. Националният природонаучен музей при БАН на 125 години. — Historia naturalis bulgarica, 21: 3—8. [PDF]

Спасов, Н., Тошева, С., 2015. Националният природонаучен музей при БАН отбеляза 125 години. — сп. Гора, 1: 10—11. [PDF]

Тошева, С., 2014. 125 часа по-късно. — сп. ВВС Знание, 57: 18. [PDF]

Тошева, С., 2014. 125 години Национален природонаучен музей. — сп. ВВС Знание, 56: 16. [PDF]

Спасов, Н., Тошева, С., 2014. Националният природонаучен музей при БАН на 125 години. — сп. Наука, 5: 8—9. [PDF]


— 5 публикации
страница 1