English | Български
Where am I? > Home > e-Natura > Staff publications

Staff publications

Svetoslav Petrussenko [publications] (2)

Петрусенко, С., 1986. Драгоценные камни в Родопской области. — В сборн. Морфология и фазовые равновесия минералов — ММА, 1982, Варна: 413—419.

Петрусенко, С., 1984. Оптический спектр поглощения иона Mn3+ в природных клиноцоизитах. — Геох., минер. и петрол., 19: 45—51.

Petrussenko, S., 1982. The marble quarry near Antonivanovtsi dam. Guide book 3 — Central Rhodopes — IMA 13-th General meeting — Varna, pp. 64—66.

Petrussenko, S., 1982. Pegmatites in the Plana pluton. Guide book 1 — Eastern Srednogorie zone, — IMA 13-th General meeting — Varna, pp. 61—66.

Петрусенко, С., 1982. Берилийсъдържащ маргарит и фуксит от десилицирани пегматити в Рила. — Геох., минер. и петрол., 15: 33—40.

Петрусенко, С., 1981. Андалузит, корунд и турмалин от пегматитово находище Маркова трапеза, Самоковско. — Геох., минер. и петрогр., 14: 73—82.

Петрусенко, С., 1980. Изумруды из десилицированных пегматитов Болгарии. — Самоцветы, матер. XI съезда ММА, Наука, Ленинград: 74—79.

Петрусенко, С., 1979. Метаморфни и магмени скали от Мальовишкия дял на Рила и свързаните с тях орудявания. — Год. СУ, Геол.-геогр. ф-т, 71 (1): 179—222.

Петрусенко, С., 1979. Изложба ‘Природните богатства на Кърджалийски окръг’. — Сп. муз. и памет. на култур., 19 (2): 73—74.

Петрусенко, С., 1978. Минераложката експозиция в Националния природонаучен музей. — Сп. Муз. и памет. на култур., 18 (3): 38—43.

Петрусенко, С., 1973. Зеолитови минерали от Южните Шетлъндски острови. — Изв. Геол. инст., сер. Геох., минер. и петрогр., 22: 71—79.

Petrussenko, S., 1972. Tungsten and bismuth-bearing skarns from the region of the Seven Rila lakes in Bulgaria from sangdong tip. — 25 IGC, Montreal, Canada, pp. 515—522.

Петрусенко, С., 1972. Стюверит, тантевксенит и танталов анатаз от пегматити край Чепеларе, Централни Родопи. — Изв. Геол. инст., сер. Геох., минер. и петрогр., 21: 77—84.

Петрусенко, С., 1972. Нови данни върху геологията на района на Седемте рилски езера. — Сп. БГД, 33 (2): 133—152.

Петрусенко, С., 1972. Минералогия на редкометалоносните скарни от Седемте рилски езера. — Год. СУ, Геол.-геогр. ф-т, 64 (1): 147—178.

Петрусенко, С., 1972. Алкални елементи Ca, Nb, Ta, Be в слюдоносните и керамичните пегматити от Родопите и ЮЗ Рила. — Изв. Геол. инст., сер. Геох., минер. и петрогр., 21: 31—40.

Petrussenko, S., 1971. Tungsten and bismuth-bearing skarns from the region of the Seven Rila lakes. — Докл. Болгар. акад. наук., 24 (10): 1389—1392.

Петрусенко, С., 1971. Хризоберил от два типа пегматити от Рило-Родопската област. — Изв. Геол. инст., сер. Геох., минер. и петрогр., 20: 91—97.

Петрусенко, С., 1971. Сравнително изучаване на берилите в Б-я. — Изв. Геол. инст., сер. Геох., минер. и петрогр., 20: 45—68.

Петрусенко, С., 1970. Розов клиноцоизит от Централните Родопи. — Изв. Геол. инст., сер. Геох., минер. и петрогр., 19: 133—139.

Петрусенко, С., 1969. Скаполит от Северозападна Рила планина. — Изв. Геол. инст., сер. Геох., минер. и петрогр., 18: 153—160.

Петрусенко, С., 1968. Силиманитови жили в гранат-дистенови шисти. — Изв. Геол. инст., сер. Геох., минер. и петрогр., 17: 201—208.

Петрусенко, С., 1968. Розов цоизит и розов клиноцоизит от Рила планина. — Сп. БГД, 29 (3): 317—321.

Петрусенко, С., 1967. Първична акцесорна минерализация в пегматита от находище Вищерица, Зап. Родопи. — Изв. Геол. инст., сер. Геох., минер. и петрогр., 16: 145—159.

Петрусенко, С., 1967. Пегматити с моасанит от Чепеларско. — Сп. БГД, 28 (2): 203—208.

Петрусенко, С., 1967. Относно съдържанието на олово в някои амазонити. — Изв. Геол. инст., сер. Геох., минер. и петрогр., 16: 41—44.

Петрусенко, С., 1966. Смарагдов пегматит от Урдините езера, Рила планина. — Год. СУ, Геол.-геогр. ф-т, 59 (1): 247—268.

Петрусенко, С., 1965. Малакон и торогумит от с. Свидня, Софийско. — Сп. БГД, 25 (3): 199—203.

Петрусенко, С., 1965. Андалузитови параморфози от пегматоидни лещи. — Тр. върху геол. Б-я, сер. Геохим., минер. и петрогр., 5: 85—97.

Петрусенко, С., 1962. Дистеновото находище при с.Чепеларе, Смолянско. — Тр. върху геол. Б-я, сер. Геохим. и полез. изкоп., 3: 69—92.

Петрусенко, С., 1960. Бисмутинит от Урдиния циркус, Рила планина. — Сп. БГД, 21 (3): 80—82.


— 81 publications
First Previous Page 2 of 2