English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

Тринадесета европейска нощ на прилепите (c) НПМ (1)
Тринадесета европейска нощ на прилепите (c) НПМ (2)
Тринадесета европейска нощ на прилепите (c) НПМ (3)
Тринадесета европейска нощ на прилепите (c) НПМ (4)
Тринадесета европейска нощ на прилепите (c) НПМ (5)
Тринадесета европейска нощ на прилепите (c) НПМ (6)
Тринадесета европейска нощ на прилепите (c) НПМ

Да бъдеш Бехщайнов нощник!

5 октомври 2009 09:00

На 25 септември 2009 г. в София се проведе Тринадесетата европейска нощ на прилепите. Организатори бяха Центърът за изследване и защита на прилепите към Националния природонаучен музей при БАН и Форум Демокрит. За естествен декор на събитието беше избрана покритата с бръшлян и диви лози Водна кула в кв. Лозенец.

Витата вътрешна стълба, която се изкачва до върха на старата кула, бе мястото, на което се състояха 6 представления на ефектната 45-минутна театрална инсталация ‘Ева Бехщайн: Нощта на прилепите’. Автор на текста и режисьор беше Гергана Димитрова от Организацията за съвременно алтернативно изкуство и култура ‘36 маймуни’. Актьорите Ирина Голева, Петър Мелтев и Петър Генков се вживяха в ролята на разказвачи, които като същински прилепи висяха от тавана на кулата. Вътрешният дизайн и костюмите бяха дело на Елена Шопова и Емил Кирилов. Ролята на учения-прилепар беше изиграна от студентката по биология Антония Хубанчева.

Зрителите, малки и големи, постепенно се изкачваха към върха на кулата, като слушаха с интерес невероятната ‘... древна песен на Бехщайни за смъртта и раждането, за самотната луна през зимата и за новата любов, която чака някой да я събуди’. Инсталацията представляваше артистичен, научно издържан разказ на живота на една женска прилепка от вида Myotis bechsteinii.

В градинката пред кулата беше организиран своебразен научен базар за безплатни знания за прилепите. На няколко ‘сергии’ бяха проведени лекции на теми като ‘Да опознаем прилепите. Къде живеят? Хранене. Натрупване на хранителни запаси. Интересни факти. По какво си приличаме? Местообитания и заплахи. Как да помогнем? Суеверия и предразсъдъци. Методи за изследване — науката в действие’. На отделна маса участниците в събитието имаха възможност сами да сковат дървени къщички за прилепи, които най-големите ентусиасти ще окачат в градините си.

По време на официалното откриване беше изнесена кратка презентация, която запозна гостите с особеностите на прилепите, методите за тяхното изследване, заплахите и начините, с които може да помогнем за тяхното опазване.

Отбелязването на Европейски нощи на прилепите е част от поетите ангажименти в рамките на подписаното от България Споразумение за опазване на популациите на европейските прилепи (EUROBATS; www.eurobats.org), което изисква изпълнение на редица конкретни ангажименти, свързани с опазване на прилепите и техните местообитания.

Всичките 33 вида прилепи у нас са строго защитени от Закона за биологичното разнообразие, както и по силата на много европейски директиви, конвенции и споразумения.

Събитието беше част от инициативата Европейска нощ на учените, в която от България участват редица университети, музеи, институти и други научни учреждения, както и училища и детски домове. Финансовата подкрепа беше осигурена по проекта за комуникация на науката 2WAYS на Европейската асоциация за научни събития EUSCEA.

Ева Бехщайн
(откъс от театрална инсталация)

Раждане

В една ранна утрин в началото на месец юни, около час преди да изгрее слънцето над Странджа планина, деветгодишната Нараката задъхана се прибра в хралупата на стария дъб в гората, недалеч от село Кости. Тялото й беше натежало толкова много от наедрелия плод вътре в нея и количеството изядена храна през нощта, че полетът й изглеждаше несръчен и тя дори леко удари ръба на хралупата, когато се прибираше. Нараката от дълго време се славеше като една от най-добрите в летенето и всички отгледани от нея малки получаваха първокласно обучение по летене, така че потомството й си личеше отдалеч по елегатния и маневрен полет. Но сега тя усещаше тежест, огромна тежест в себе си. Беше почти сигурна, че поредното раждане предстои съвсем скоро. Нямаше да е сама. Още 22 майки от семейството щяха да родят през тези дни. Колонията им се състоеше от 35 женски, които преди седмица се бяха преместили в полегналия дъб до реката, след като предната им лятна квартира беше нападната от паразити. Местенето беше обичайна практика не само за рода Нока, както се наричаше семейството на Нараката, а и за всички от вида Бехщайни...

Версия за печат