English | Български

Палома Троя Сантамария
Палома Троя Сантамария

Палома Троя Сантамария

(асоцииран сътрудник)
телефон: (+34) 629473046; е-поща:

Родена на 1 септември 1972, Логроньо (Испания).

Образование
Завършила селскостопанско техническо инженерство в Университет Ла Риоха, Испания и екология към Национален университет за дистанционно обучение, Испания.Научни интереси

Проследяване на животни; зоология и етология; екология, биоразнообразие и опазване и защита на природата.

Последни проекти

‘Европейски проект за проследяване на диви животни’ с цел публикуване на наръчник за определяне на следи и знаци за присъствие на съответни видове животни от eвропейската фауна, издателство ‘Омега’, 2010—2021
Лектор по управление на горите и природната среда в ‘Интегриран център Агрофорестал’ (Памплона — Испания), 2002—2020

Професионален опит

Съосновател на търговската марка ‘Servicio de Rastreo Forestal’ SERAFO (2010—)
Заместник-директор на отдела за научно проследяване на Асоциация ‘Челония’ — Испания (2014—)
Следотърсач на иберо-американското подразделение на Школата за проследяване на Скот Донелан (2018—)
Координатор проект и следотърсач в проект на Arguedas ‘Врата към Барденас Реалс’ за градския съвет на Arguedas (Навара — Испания) (2020)
Координатор проект и следотърсач по каталога на знаци за определяне на фауната на автономната общност Ла Риоха (Испания) (2018—2019)
Координация и валидация на описите на отпечатъците и следите от фауната на Корела (Навара — Испания) (2017)
Следотърсач в проект за интегрално проследяване на дивата фауна в рамките на ‘Vivencia Dehesa, Резерват Таджо Валдепахарес, частна зона от екологичен интерес’ (Естремадура — Испания) (2015—2020)
Началник на горския отдел на ‘Интегриран център Агрофорестал’ (Памплона — Испания) (2018—2020)
Лектор специалист за CENEAM, Национален център за екологично образование (Сеговия — Испания) (2018—2020)
Следотърсач в научни експедиции в рамките на ‘Европейски проект за проследяване на дивата природа’ в Испания, Франция, Италия, Австрия, Португалия, Великобритания, Гибралтар, Андора, Естония, Латвия, Литва, Полша, Словения, Словакия, Финландия, Малта, Румъния, България и Армения (2010—2020)
Преподавател в ‘Интегриран център Агролесовъдство’ (Памплона — Испания) (2002—)
Отговорник в земеделски проект ‘Помощ за развитие в Хуше’ (Пакистан). Фондация Сарабастал (Каспе, Сарагоса) (2001—2009)
Преподавател по управление на горите и природната среда в средното училище ‘Gonzalo de Berceo’ в Алфафо, Ла Риоха (2000—2002)
Преподавател по земеделие и горско стопанство в Центъра за образование за възрастни ‘Хоакин Коста’ в Каспе, Сарагоса (Испания) (1996—2000)

Най-нови публикации


Troya, P., Gómez, F., 2020. Rastreadores colaboran en una reserva india de Nuevo México. — Quercus, 412: 46—47.

Gómez, F., Troya, P., 2018. Simplified guide for human tracking. — Neoicnology & human footprints analysis. Pamplona. Ed. Fernando Gómez Velasco.

Gómez, F., Troya, P., 2018. Rastreo. — En Romero, J. V., Jabalera, M., Koester, R. (coord.), Manual de búsqueda y salvamento terrestre. Volumen I: Búsqueda en entorno rural (pp. 570—608). Pamplona: Gobierno de Navarra.

Gómez, F., Troya, P., 2018. Guía simplificada de rastreo humano. — Neoicnología y análisis de huellas humanas. Pamplona. Ed. Fernando Gómez Velasco.

Troya, P., Gómez, F., 2017. Elvia la rastreadora: tras las huellas de los renos de Papá Noel: mi primera guía de huellas de animales del norte de Europa. — Pamplona. Ed. Fernando Gómez Velasco.

Gómez, F., Troya, P., Pérez, E., 2017. Corella, Tierra Salvaje. Un acercamiento a su fauna a través de los rastros. — Pamplona. Ed. Fernando Gómez Velasco.

Gómez, F., Troya, P., 2017. Rastreo humano. Indicios de presencia. Huellas, rastros y señales. — Pamplona. Ed. Fernando Gómez Velasco.

Gómez, F., Troya, P., 2016. Rastreo aplicado a prevención de riesgos por fauna salvaje. — Pure Survival. Agosto 2016, 12—23.

Gómez, F., Troya, P., 2016. Indicios de presencia animal. Parte I. Las huellas. — Pure Survival. Mayo 2016, 15—21.

Gómez, F., Troya, P., 2016. Indicios de presencia animal (II). Excrementos y otros indicios. — Pure Survival. Junio 2016, 18—26.


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала