English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Vernonia pinarensis Kitan. — екземпляр SOXXXXXX0161


Vernonia pinarensis Kitan. [тип SOXXXXXX0161] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOXXXXXX0161 [Vernonia pinarensis Kitan.] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: тип
етикетировка: Prov. Pinar del Rio: punta de brava ad ca 300 m.s.m.
колекция: Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO) [No.: 82 114]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Vernonia pinarensis Kitan.

царство Plantae
тип/отдел Spermatophyta
клас Magnoliopsida
разред
семейство Scrophulariaceae
род Vernonia
вид Vernonia pinarensis