English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Plantago dardanae Rexhepi et Dimitrov — екземпляр SOXXXXXX0130


Plantago dardanae Rexhepi et Dimitrov [холотип SOXXXXXX0130] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOXXXXXX0130 [Plantago dardanae Rexhepi et Dimitrov] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Gjeravica (Albanian Alps) -in alpine pastures, siliciosus terrain, 2500 m.a.s.l.
колекция: Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO) [No.: 100 582]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Plantago dardanae Rexhepi et Dimitrov

царство Plantae
тип/отдел Spermatophyta
клас Magnoliopsida
разред
семейство Plantaginaceae
род Plantago
вид Plantago dardanae