English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Jaguinia berteri Spreng. var. cubensis Kitan. — екземпляр SOXXXXXX0099


Jaguinia berteri Spreng. var. cubensis Kitan. [холотип SOXXXXXX0099] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOXXXXXX0099 [Jaguinia berteri Spreng. var. cubensis Kitan.] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Prov. Oriente: inter Guantanamo et Tortugilla-inter frutices ad ripam maris lapidosis
колекция: Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO) [No.: 82 108]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Jaguinia berteri Spreng. var. cubensis Kitan.

царство Plantae
тип/отдел Spermatophyta
клас Magnoliopsida
разред
семейство
род Jaguinia
вид Jaguinia berteri