English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Helianthemum canum (L.) Bmg. f. candidissimum (Ten.) Fiori subf. Ponticum Dege et D.Jord. — екземпляр SOXXXXXX0091


Helianthemum canum (L.) Bmg. f. candidissimum (Ten.) Fiori subf. Ponticum Dege et D.Jord. [холотип SOXXXXXX0091] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOXXXXXX0091 [Helianthemum canum (L.) Bmg. f. candidissimum (Ten.) Fiori subf. Ponticum Dege et D.Jord.] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: По каменистите части из пясъците около Гебедже (Белослав), Варненско.
колекция: Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO) [No.: 51 731]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Helianthemum canum (L.) Bmg. f. candidissimum (Ten.) Fiori subf. Ponticum Dege et D.Jord.

царство Plantae
тип/отдел Spermatophyta
клас Magnoliopsida
разред
семейство Cistaceae
род Helianthemum
вид Helianthemum canum