English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Colubrina acunai Kitan. — екземпляр SOXXXXXX0060


Colubrina acunai Kitan. [тип SOXXXXXX0060] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOXXXXXX0060 [Colubrina acunai Kitan.] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: тип
етикетировка: hama Pendejeral San Diego de los Baňos, Provincia Pinas del Rio
колекция: Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO) [No.: 42 348]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Colubrina acunai Kitan.

царство Plantae
тип/отдел Spermatophyta
клас Magnoliopsida
разред
семейство Rhamnaceae
род Colubrina
вид Colubrina acunai