English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Cardamine graeca L. ssp. thasia n.ssp. — екземпляр SOXXXXXX0048


Cardamine graeca L. ssp. thasia n.ssp. [тип SOXXXXXX0048] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOXXXXXX0048 [Cardamine graeca L. ssp. thasia n.ssp.] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: тип
етикетировка: In fissuris rupium marmoreum ins. Thassos, cacum Prohitis Ilias, cca. 1000-1100 m.s.m.
колекция: Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO) [No.: 28 057]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Cardamine graeca L. ssp. thasia n.ssp.

царство Plantae
тип/отдел Spermatophyta
клас Magnoliopsida
разред
семейство Brassicaceae
род Cardamine
вид Cardamine graeca