English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Arum elongatum Stev. flavescens Delip. — екземпляр SOAXXXXX0023

Arum elongatum Stev. flavescens Delip. [тип SOAXXXXX0023] (2) (c) Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA)
Arum elongatum Stev. flavescens Delip. [тип SOAXXXXX0023] (c) Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOAXXXXX0023 [Arum elongatum Stev. flavescens Delip.] (c) Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: тип
етикетировка: Arum elongatum Stev. f. flavescens Delip. f.n.; Loc. Ормана край Ямбол
колекция: Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA) [No.: 47201]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Arum elongatum Stev. flavescens Delip.

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Liliopsida
разред Arales
семейство Araceae
род Arum
вид Arum elongatum