English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Arenaria rhodopaea Delip. — екземпляр SOAXXXXX0022

Arenaria rhodopaea Delip. [холотип SOAXXXXX0022] (2) (c) Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA)
Arenaria rhodopaea Delip. [холотип SOAXXXXX0022] (c) Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOAXXXXX0022 [Arenaria rhodopaea Delip.] (c) Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Arenaria rhodopaea sp.n.; в пукнатини на варовити скали и край шосето при Триградското ждрело.; Holotypus!
колекция: Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA) [No.: 05769]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Arenaria rhodopaea Delip.

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Magnoliopsida
разред Caryophyllales
семейство Caryophyllaceae
род Arenaria
вид Arenaria rhodopaea