English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Andrachne poiarkoviae Iw.Kowatsch. poiarkoviae Iw.Kowatsch. — екземпляр SOAXXXXX0020

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: тип
етикетировка: Andrachne poiarkoviae Kovatsch.; Loc. с. Устина, Пловдивско
колекция: Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA) [No.: 47187]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Andrachne poiarkoviae Iw.Kowatsch. poiarkoviae Iw.Kowatsch.

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Magnoliopsida
разред Euphorbiales
семейство Euphorbiaceae
род Andrachne
вид Andrachne poiarkoviae