English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Amaranthus rhodopaeus Iw.Kowatsch. — екземпляр SOAXXXXX0019

Amaranthus rhodopaeus Iw.Kowatsch. [тип SOAXXXXX0019] (2) (c) Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA)
Amaranthus rhodopaeus Iw.Kowatsch. [тип SOAXXXXX0019] (c) Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOAXXXXX0019 [Amaranthus rhodopaeus Iw.Kowatsch.] (c) Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: тип
етикетировка: Amaranthus rhodopaeus Iw.Kowatsch.; Loc. с. Триград, Смолянско
колекция: Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA) [No.: 47197]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Amaranthus rhodopaeus Iw.Kowatsch.

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Magnoliopsida
разред Caryophyllales
семейство Amaranthaceae
род Amaranthus
вид Amaranthus rhodopaeus