English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Alyssoides graeca (Razt) Javorka graeca (Razt) Javorka f. hirsuta Ceschm. — екземпляр SOAXXXXX0018

Alyssoides graeca (Razt) Javorka graeca (Razt) Javorka f. hirsuta Ceschm. [холотип SOAXXXXX0018] (2) (c) Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA)
Alyssoides graeca (Razt) Javorka graeca (Razt) Javorka f. hirsuta Ceschm. [холотип SOAXXXXX0018] (c) Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOAXXXXX0018 [Alyssoides graeca (Razt) Javorka graeca (Razt) Javorka f. hirsuta Ceschm.] (c) Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Alyssoides graeca (Reut.) Javorka f. hirsuta Ceschm.; Loc. in saxosis supra urbani Asenovgrad
колекция: Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA) [No.: 29272]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Alyssoides graeca (Razt) Javorka graeca (Razt) Javorka f. hirsuta Ceschm.

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Magnoliopsida
разред Capparales
семейство Brassicaceae
род Alyssoides
вид Alyssoides graeca